polski | english

O kancelarii

Kancelaria udziela profesjonalnej pomocy prawnej, głównie z zakresu prawa: cywilnego, gospodarczego, lotniczego, autorskiego, ochrony dóbr osobistych, ubezpieczeń oraz prawa wykroczeń.

Wynagrodzenie - cena usługi

Wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną zależy od rodzaju i charakteru sprawy i jest indywidualnie ustalane z każdym Klientem, według stawki godzinowej, stawki godzinowej połączonej z wynagrodzeniem za sukces, stawki ryczałtowej albo według innej zasady ustalonej z Klientem.

Minimalny koszt ustnej porady prawnej wynosi od 61,50 PLN brutto (50,00 PLN netto), zaś minimalny koszt sporządzenia pisma przez prawnika wynosi od 123,00 PLN brutto (100,00 PLN netto).

Spotkanie

Celem umówienia spotkania, proszę o uprzedni kontakt telefoniczny lub mailowy, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00. Serdecznie zapraszam.